Przysięga ślubna

Przysięga małżeńska jest jedną z najważniejszych obietnic składanych w naszym życiu, bez względu na to, czy składana jest w kościele, czy u urzędzie stanu cywilnego. W obecności kapłana bądź urzędnika i dwóch świadków dwoje ludzi zostaje uznanych za małżeństwo.

Obrączka ślubna - symbol miłości zakładny podczas przysięgi ślubnej.

Standardowy tekst przysięgi małżeńskiej podczas ślubu kościelnego:

Zaczyna Pan Młody:
Ja ... (imię Pana Młodego) biorę sobie Ciebie... (imię Panny Młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Te same słowa powtarza Pani Młoda...

Przy wymianie obrączek Pan Młody mówi:... (imię Panny Młodej) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Te same słowa powtarza Panna Młoda...

Tekst przysięgi w USC:

Zaczyna Pan Młody:
"Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuje w związek małżeński z (...imię Panny Młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe."

Następnie te same słowa powtarza Pani Młoda...

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

W prawie polskim obowiązek wspólnego pożycia polega na duchowej, fizycznej i gospodarczej łączności małżonków. Na małżonków nakładane są także obowiązki: obowiązek wzajemnej pomocy, obowiązek wierności (zdrada jest uważana za złamanie przysięgi małżeńskiej i w przypadku osoby,która dopuściłą sie zdrady, może być ona uznana winnym rozpadu małżeństwa), obowiązek współdziałania - polega na tym, iż wszystkie istotne dla rodziny sprawy małżonkowie powinni rozwiązywać w porozumieniu ze sobą.

Istnieje także obowiązek wspólnego rozstrzygania spraw rodzinnych, gdyż późniejsze zobowiązanie będą obciążały oboje współmałżonków. Warto więc pamiętać, że przysięga małżeńska to nie tylko piękne, wzniosłe słowa, ale także bardzo konkretnie, idące za tym czyny.

 

 

Ocena artykułu: 1 2 3 4 5 Średnia ocena: 5
Sonda

Czym pojedziecie do ślubu?

loading