Ślub z cudzoziemcem

Ślub z cudzoziemcem

Coraz więcej małżeństw w Polsce zawieranych jest z osobami innej narodowości (ok. 10 tysięcy rocznie). Liczba ta będzie z pewnością rosnąć – coraz więcej podróżujemy, wyjeżdzamy na stypendia, lub po prostu decydujemy się na życie w innym kraju.

Co więc należy zrobić, aby zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem?

Cudzoziemiec potrzebuje do zawarcia małżeństwa następujących dokumentów:

 • ważny paszport
 • cudzoziemiec, który ma w Polsce status uchodźcy, powinien okazać Genewski Dokument Podróży (Travel Document), który wystawia Prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców
 • cudzoziemiec posiadający prawo pobytu na terenie Polski – kartę pobytu
 • cudzoziemiec, nie mający obywatelstwa żadnego państwa (bezpaństwowiec) i nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania, powinien okazać dokument podróży, lub paszport, wydany przez władze państwa zamieszkania,
 • dokument stwierdzający możliwość zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem kraju z którego pochodzi cudzoziemiec. Taki dokument wydają odpowiedniki urzędu stanu cywilnego z kraju pochodzenia, w ich otrzymaniu również może pomóc ambasada danego kraju. Jeśli kraj, z którego pochodzi nie wydaje takich wniosków, należy wystąpić o niego do sądu rejonowego (sąd wyda go na prośbę cudzoziemca)
 • skrócony odpis aktu urodzenia oryginał i przysięgłe tłumaczenie na język polski
 • w przypadku wdowy i wdowca – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
 • w przypadku osoby rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie
 • oświadczenie o nazwisku, jakie małżonkowie będą nosić po ślubie oraz ich dzieci (wypełnia się na miejscu, w USC)

źródło: www.usc.pl

Dokumenty potrzebne Polakowi do zawarcia ślubu z obcokrajowcem:

 • panna i kawaler: dowód osobisty
 • skrócony akt urodzenia
 • rozwodnicy: dowód osobisty, skrócony odpis aktu małżeństwa, odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
 • wdowcy: dowód osobisty, skrócone akty urodzenia, odpis aktu zgonu małżonka.

Najpóźniej 31 dni przed ślubem narzeczeni powinni udać się do USC z wyżej wymienionymi dokumentami. W urzędzie sporządza się dokument zaświadczający o o braku okoliczności, które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego. Zostaje on w USC jeśli tam ma odbyć się ceremonia, bądź jest wydawany na potrzeby ślubu konkordatowego.

W urzędzie stanu cywilnego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego (chyba, że cudzoziemiec mówi dobrze po polsku).

Do ślubu kościelnego w Polsce cudzoziemiec będzie potrzebował:

 • zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego o braku okoliczności które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego
 • zaświadczenie o przyjęciu chrztu i bierzmowania (zapytajcie księdza, czy może być po łacinie, nie będzie trzeba tłumaczyć).
 • dokument potwierdzający odbycie nauk przedmałżeńskich

Należy także ustalić kwestię w jakim języku odbędzie się ślub, czy będzie potrzebny tłumacz (a może ksiądz zna języki), w jakim języku będzie przysięga itp.

Jeśli narzeczeni są innego wyznania, dochodzą do tego formalności takie, jak przy ślubie międzywyznaniowym.

W polskim prawie ślub z polakiem nie gwarantuje cudzoziemcowi ani prawa pobytu, ani pozwolenia na pracę. O kolejne dokumenty powinno ubiegać się w urzędzie wojewódzkim. Na początek kartę pobytu odnawia się co roku, a małżonkowie mogą zostać wezwani na przesłuchania, które mają na celu wykluczenie fikcyjności małżeństwa. Jest to droga przez biurokratyczny gąszcz, ale dla ukochanej osoby warto podjąć się tego wysiłku.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :