Dokumenty do ślubu kościelnego

Dokumenty do ślubu kościelnego

Ślub kościelny – piękna i niezwykle wzruszająca uroczystość nie jest uznawana przez polskie prawo. Aby wydarzenie to miało moc prawną, należy wziąć ślub konkordatowy, bądź cywilny.

Dla Katolików jest on ceremonią pojednania się dwojga ludzi przed obliczem Boga. Zwyczajowo ceremonia zaślubin odbywa się w parafii Panny Młodej lub Pana Młodego – jednak na zasadzie „licencji” wydanej przez proboszcza, może się odbyć w dowolnej, wybranej przez Młodych parafii.

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:

 • Dowody osobiste.
 • Metryki chrztu – nie starsze niż 3-miesięczne.
 • Zaświadczenia o bierzmowaniu.
 • Świadectwa nauki religii (zależy od parafii).
 • Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.
 • Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii.
 • Zaświadczenia o spowiedzi.

 

6 miesięcy przed wybraną datą ślubu

 • należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu.

 

3 miesiące przed ustaloną datą ślubu

 • w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny. Do spisania protokołu z dokumentów potrzebne będą cztery pierwsze pozycje.
 • Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi.
 • Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi.

 

Tydzień przed wybraną datą ślubu należy spisać akt ślubu.

Spisanie aktu ślubu

 • W tym celu powinniście stawić się z kompletem dokumentów (bez zaświadczenia o spowiedzi) w kancelarii parafialnej.
 • Do spisania aktu ślubu zgłaszają się również dwaj świadkowie z dowodami osobistymi. Jeżeli świadkowie nie mogą się stawić wystarczy podać ich imiona, nazwiska, wiek oraz adresy.

 

Dzień przed ślubem

 • po raz drugi powinniście przystąpić do sakramentu spowiedzi.

 

Zawierając małżeństwo z osobą innego wyznania, ale ochrzczoną, o zgodę prosi się biskupa diecezji, na terenie której mieszka ta osoba. Prośbę składa się za pośrednictwem parafii, w której odbędzie się ślub (o zgodę występuje proboszcz).

Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. O dyspensę występuje wikariusz w imieniu proboszcza parafii. Świadkami mogą być osoby tej samej płci.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :