Formalności po ślubie

Formalności po ślubie

Zmiana stanu cywilnego wiąże się ze sporą ilością papierkowej roboty – i to nie tylko przed ślubem. Podpowiadamy, jakie formalności należy załatwić już po zawarciu związku małżeńskiego.

Wymiana dowodu osobistego

Zmieniając nazwisko po ślubie jest się zobowiązanym do wymiany dowodu osobistego na nowy. Na nowych dowodach osobistych nie znajdziecie już adresu zameldowania, więc jeśli panna młoda nie zmienia nazwiska, nie trzeba też wymieniać dowodu osobistego. Stare dowody osobiste pozostają ważne.

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • dwie fotografie o wymiarze 4,5 na 3,5 cm
 • przedstawiające lewy półprofil
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z informacją o aktualnie używanym nazwisku.

Wymiana prawa jazdy

wniosek o wymianę prawa jazdy – formularz musi być wydrukowany: w całości na jednej kartce formatu A4, dwustronnie, bez skalowania strony, w kolorze

 • kserokopia prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu
 • fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, lewy półprofil z widocznym lewym uchem
 • dowody wniesienia wymaganych opłat:
  opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł
  opłata ewidencyjna – 0,50 zł
 • aktualny dowód osobisty do wglądu
 • oryginały dokumentów do wglądu.

Wymiana paszportu

Po zmianie nazwiska paszport ze starymi danymi jest ważny przez 3 miesiące (za granicą 4 miesiące). Wniosek o nowy paszport składa się w urzędzie wojewódzkim.

 • dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej w wysokości 140 zł
 • do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie
 • odpis skrócony aktu małżeństwa jeżeli osoba ubiegająca się o paszport zawarła związek małżeński za granicą.

Przychodnia lekarska

Przy zmianie miejsca zamieszkania należy również pomyśleć o wyborze przychodni.

 • Pobrać w ZOZ-ie, bądź od lekarza rodzinnego druk rezygnacji z przychodni zdrowia (w przypadku zmiany
  przychodni). Na druku przychodnia podaje datę rezygnacji potwierdzonej pieczątką firmową.
 • W recepcji nowej przychodni pobrać formularz rejestracyjny – uprzednio otrzymawszy zgodę od przychodni
  na przyjęcie.
 • Niezbędny będzie także druk RMUA potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Urząd skarbowy NIP-3

Jest to formularz służący aktualizacji danych w urzędzie skarbowym. Wypełnia się go w urzędzie miasta lub gminy, przy okazji odbioru nowego dowodu osobistego.
Nowe dane są przesyłane do urzędu skarbowego.

Wymiana dowodu rejestracyjnego

Jeśli przed ślubem posiadaliście samochód, wymiany dowodu rejestracyjnego może dokonać właściciel bądź pełnomocnik. Termin wymiany dowodu rejestracyjnego to 30 dni od daty zmiany nazwiska lub/i miejsca zameldowania.

 • wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu
 •  zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • tablice rejestracyjne (w celu wymiany znaków legalizacyjnych)
 • umowa ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie
 • dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych przy zmianie nazwiska, dokument musi być uaktualniony i musi zawierać nasze nowe dane osobowe
 • wyciąg z KRS, nr REGON – w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS
 • pisemne upoważnienie – w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dowód uiszczenia opłat.

Sprawy mieszkaniowe

Informacje o zmianie danych osobowych powinno się przekazać także do:

 • spółdzielni mieszkaniowej
 • developera
 • elektrowni
 • gazowni
 • wodociągów
 • dostawcy internetu i kablówki.

Banki i fundusze emerytalne

Należy zgłosić się do siedziby banku i dokonać odpowiednich zmian danych oraz złożyć wzór nowego podpisu. Pary mogą wówczas zdecydować się na otwarcie nowego rachunku, którym będą mogły
zarządzać wspólnie jako małżeństwo. O wiele łatwiejszym i szybszym rozwiązaniem jest jednak ustanowienie małżonka współwłaścicielem konta. Formalności dotyczą również wszelkich funduszy
emerytalnych czy ubezpieczeń na życie. Tutaj również należy poinformować fundusz o zmianie danych osobowych.

Miejsce pracy

Jeśli pozostajecie w stosunku pracy o zmianie danych osobowych jesteście zobowiązani poinformować pracodawcę. Nie musicie wtedy zmieniać umowy.

Nazwisko w internecie

Zmienia się także dane na portalach społecznościowych oraz w adresie e-mail (jeśli występuje w nim stare nazwisko).

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :