Tekst przysięgi ślubnej

Tekst przysięgi ślubnej

Moment, w którym para młoda wypowiada słowa przysięgi ślubnej jest niezwykle wzruszający. Nie ma znaczenia, czy jest to ślub cywilny czy kościelny – w obecności kapłana bądź urzędnika, świadków i zaproszonych gości wypowiecie słowa, które z dwóch obcych w świetle prawa osób, połączą was w rodzinę. Czasem wzruszenie i stres dosłownie odbiera młodym mowę lub prowadzi do zabawnych pomyłek. Warto więc zapoznać się z tekstem przysięgi wcześniej. Może chcecie też trochę poćwiczyć?

Tekst przysięgi małżeńskiej podczas ślubu kościelnego:

Zaczyna pan młody, a potem se same słowa powtarza panna młoda:

Ja … (imię pana młodego) biorę Ciebie… (imię panny młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

Przy wymianie obrączek pan młody mówi:

… (imię panny młodej) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Analogicznie, panna młoda powtarza później te słowa.

 

Tekst przysięgi w USC:

Zaczyna pan młody:

Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuje w związek małżeński z (…imię panny młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Następnie te same słowa powtarza panna młoda.

 

W prawie polskim obowiązek wspólnego pożycia polega na duchowej, fizycznej i gospodarczej łączności małżonków.

Na małżonków nakładane są także obowiązki: obowiązek wzajemnej pomocy, obowiązek wierności (zdrada jest uważana za złamanie przysięgi małżeńskiej i w przypadku osoby,która dopuściła się zdrady, może być ona uznana winnym rozpadu małżeństwa), obowiązek współdziałania – polega na tym, iż wszystkie istotne dla rodziny sprawy małżonkowie powinni rozwiązywać w porozumieniu ze sobą. Istnieje także obowiązek wspólnego rozstrzygania spraw rodzinnych, gdyż późniejsze zobowiązanie będą obciążały oboje współmałżonków.

Warto więc pamiętać, że przysięga małżeńska to nie tylko piękne, wzniosłe słowa, ale także bardzo konkretnie, zobowiązania, które przyrzekamy wypełniać i które w stosunku do nas ma wypełniać ta druga osoba.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :