Formalności po ślubie za granicą

Formalności po ślubie za granicą

Po zawarciu związku małżeńskiego za granicą akty stanu cywilnego wydane przez urzędy zagraniczne muszą być umiejscowione (zarejestrowane) w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania w Polsce (lub ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce).

Oto, co mówi na ten temat prawo:

Wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy (art. 13 pr. a.s.c.).

Jeżeli osoba żądająca dokonania czynności przez urząd stanu cywilnego nie ma w kraju miejsca zamieszkania, właściwość miejscową w sprawach rejestracji stanu cywilnego ustala się na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy lub jeżeli wnioskodawcą jest konsul, czynności tych dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (art. 15 pr. a.s.c.).

Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw, a gdy małżeństwo zawierali obywatele polscy, mogą także złożyć oświadczenia o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Oświadczenia, o których mowa wyżej, można złożyć również przed konsulem. W takim wypadku konsul sporządza protokół przyjęcia oświadczenia, który wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego przesyła niezwłocznie do urzędu stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. (art. 62 ust. 3i4 pr.o a.s.c.).

 


 

Jeśli po ślubie nastąpiła też zmiana danych osobowych czy miejsca zamieszkania należy jeszcze uaktualnić nowe dokumenty. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj:

[infobox maintitle=”Formalności po ślubie” subtitle=”” bg=”red” color=”white” opacity=”off” space=”15″ link=”https://www.przewodnikmp.pl/index.php/2015/07/08/formalnosci-po-slubie/”]

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :